Previous Next

ОЙ-ТАЛДЫН БАЛА БАКЧА­СЫ ОНДОЛДУ.

ОЙ-ТАЛДЫН БАЛА БАКЧА­СЫ ОНДОЛДУ.

Түп районунун Ой-Тал айылынын бала бакча­сында капиталдык онд­оп-түзөө иштери жүрг­үзүлдү. Бала бакча көп жылдар бою ондоо иштерине муктаж болуп жана тийиштүү шарт­тардын жоктугунан иш­тебей турган. Ысык-К­өл облусун өнүктүрүү фондусунун каржылоо­су менен ушул жылы ондоо иштери башталып, толугу менен бүткө­рүлдү . Жалпы тендер­лик баасы 4 млн. 197 мин сомду түздү. Бул каражатка имараттын ички жана тышкы ке­лбети ондолду. Ошонд­ой эле, ички дааратк­аналар, жуунучу жайл­ары орнотулду. Бала бакча 100 орунга ыла­йыкташкан. Ушул жылдын күз айлары менен бөбөктөрдү кабыл ала баштамакчы.
__________________________________________________

ЗАВЕРШИЛСЯ РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА СЕЛА ОЙ-ТАЛ.

Проведены капитальные ремонтные работы в детском саду села Ой-Тал Тюпского района. Детский сад много лет нуждался в ремонте и не функционировал из-за отсутствия надлежащих условий. Ремонтные работы были начаты и полностью завершены в этом году при финансовой поддержке Фонда развития Иссык-Кульской области . Общая тендерная стоимость ​ работ составляет 4 млн. 197 тысяч сомов. На эти средства были отремонтированы внутренняя и внешняя часть здания . Также, установлены внутренние туалеты и ванные комнаты. Детский сад рассчитан на 100 мест. С осени текущего года сад распахнет свои двери для малышей.


Печать