Состав Наблюдательного совета Фонда развития Иссык-Кульской области


Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондунун Байкоочу кеңешинин курамы

Аты жөнү

Ээлеген кызматы

Далиев Улан Эшенович

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлдүн биринчи орун басары, облустук ыкчам штабынын төрагасынын орун басары, Байкоочу кеңештин төрагасы;

Кожобаев Руслан Курманбекович

- “Кумтор Голд Компани” ЖАКнун өкүлү;

Толумбекова Гүльнара Самудиновна

- Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин Каракол башкармалыгынын башчысы;

Жекшен уулу Алтынбек

- Тоң райондук мамлекеттик администрациясынын Күн-Чыгыш айылдык Кенешинин депутаты;

Орозобекова Асыл Кызайбековна

- Ысык-Көл райондук мамлекеттик администрациясынын Коомдук байкоочу кеңешинин төрайымы (макулдашуу менен);

Шаршеев Рысбек Аалыевич

- Түп райондук мамлекеттик администрациясынын Коомдук байкоочу кеңешинин төрагасы (макулдашуу менен);

Урмолдоев Дѳлѳткелди Бексыргаевич

- Ак-Суу райондук мамлекеттик администрациясынын Коомдук байкоочу кеңешинин төрагасы (макулдашуу менен);

Камалов Каныбек Рыскулович

- Каракол шаарынын жергиликтүү Кеңешинин депутаты;

Кулава Майрам Эсенбаевна

 - Балыкчы шаардык кеңешинин экономика, бюджет, соода, өнөр жай, инвестициялар жана ишкердикти колдоо боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы (макулдашуу менен);

Калмакиев Азамат Турсуналиевич

- Ак-Суу районунун “Ак-Суу Арашан” коомдук бирикмесинин өкүлү (макулдашуу менен);

Чыныбаева Гүлсүн Абдрасуловна

- Жети-Өгүз райондук аялдар кеңешинин өкүлү (макулдашуу менен);

Наблюдательный совет Фонда развития Иссык-Кульской области назначается  на 2 года Председателем Кабинета министров Кыргызской Республики на основе представления Полномочного представителя Кабинета министров Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области .

Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондунун байкоочу кеңешинин курамы, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн сунушунун негизинде Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын буйругу менен 2 жылдык мөөнөткө бекитилет.

Байкоочу кеңешинин курамына кимдер бекитилет:

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин өкүлү, Ысык-Көл облусунун райондорунун мамлекеттик администрацияларынын коомдук байкоочу кеңештерден, Каракол жана Балыкчы шаарларынын жергиликтүү кеңештеринен бирден өкүл, ошондой эле коомдук уюмдардан, бирикмелерден жана жарандык сектордон кеминде үчтөн өкүлү киргизилет.
This image for Image Layouts addon
Целью деятельности Дирекции по управлению Иссык-Кульским фондом развития является осуществление функций распорядителя средств Фонда развития Иссык-Кульской области. Внебюджетное финансирование программ социально-экономического развития Иссык-Кульской области по развитию приоритетных отраслей экономики региона, рациональное использование и эффективное управление средствами Фонда. Эффективное и обоснованное освоение капитальных вложений по объектам строительства и реконструкции, выполнение капитального ремонта и реставрации зданий, сооружений и дорог. Также, иные расходы предусмотренные в Положении о Фонде Иссык-Кульской области.