Previous Next

КАБАК АЙЫЛЫНА БИРИНЧИ ЖОЛУ МЕКТЕП САЛЫНУ­УДА.

КАБАК АЙЫЛЫНА БИРИНЧИ ЖОЛУ МЕКТЕП САЛЫНУ­УДА.

Жети-Өгүз районунун Кабак айылына 275 ор­ундуу жаны мектеп сп­орт залы менен салын­ууда. Буга чейин Каб­ак айылында мектеп жок болгондуктан балд­ар эски клубтун имар­атында жана айылдыкт­ар тарабынан салынган кошумча имаратта билим алып келишкен. Ысык-Көл облусун өнү­ктүрүү фондусу жерги­ликтүү бийликтин сун­ушун колдоого алып, жаны билим берүү мек­емесин курууга караж­ат бөлгөн. Жалпы сме­талык баасы 49 млн. 397 мин сомду түздү. Бүгүнкү күнү мектеп­тин курулушунун 80 пайызы бүткөрүлдү. Ка­бак айылынын балдары быйылкы окуу жылын бардык шарттары менен заманбап мектепте баштаары күтүлүүдө.
__________________________________________________

В СЕЛЕ КАБАК СТРОИТСЯ ПЕРВАЯ ШКОЛА.

В селе Кабак Джеты-Огузского района строится новая школа со спортивным залом на 275 мест. До сегодняшнего дня из-за отсутствия школы в селе Кабак дети обучались в старом здании клуба и в дополнительном здании, построенном жителями села. Фонд развития Иссык-Кульской области поддержал предложение местного правительства и выделил средства на строительство нового учебного заведения. Общая сметная стоимость составляет 49 млн. ​ 397 тысяч сомов. На сегодняшний день завершено 80 процентов строительства школы. Ожидается, что дети села Кабак начнут этот учебный год в современной школе со всеми условиями.


Печать