Previous Next

ЖОЛДУН КУРУЛУШУН КӨЗӨМӨЛГӨ АЛУУЧУ АППАРАТ ТАПШЫРЫЛДЫ.

ЖОЛДУН КУРУЛУШУН КӨЗӨМӨЛГӨ АЛУУЧУ АППАРАТ ТАПШЫРЫЛДЫ.

Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондусунун колдоосу менен Шаар куруу жана архитектура боюнча Тоң башкармалыгынына заманбап топографиялык GPS аппараты алынып берилди. Жаны аппараттын баасы 640 000 сом. Бул аппарат башкармалыктын элге кызмат кылуусун бир кыйла жеңилдетүү менен бирге жолдордун сапаттуу салынуусуна шарт түзмөкчү. Ошондой эле , жаңы аппараттын негизги максаты Шаар куруу жана архитектура боюнча Тоң башкармалыгынын жумушун тездетет, жолдорду өз мөөнөтүндө бүтүрүүгө, ондоп-түзөөгө чоң өбөлгө түзөт. Ишканадан белгилегендей топографиялык көрүнүшүн тартууда мамлекет бекитип берген баада гана төлөм алынат.
__________________________________________________

ПЕРЕДАН ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

При поддержке Фонда развития Иссык-Кульской области в Управление градостроительства и архитектуры Тонского района передан современный топографический GPS-навигатор. Цена нового аппарата составляет 640 000 сом. Это устройство облегчить ведомству обслуживание населения, а также создасть условия для качественного строительства дорог. Также основная цель нового устройства – ускорить работу Департамента градостроительства и архитектуры, а также в значительной степени способствовать своевременному завершению и ремонту дорог. Как отметили в ведомстве при составлении топографического плана, оплата производится только по утвержденной государством цене.


Печать