Previous Next

Темир айылындагы сүт багытындагы уйларды багуу жана сүттү кайра иштетүү боюнча долбоор.

Темир айылындагы сүт багытындагы уйларды багуу жана сүттү кайра иштетүү боюнча долбоор. Каржылоо булагы Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фонду. Каржылоонун көлөмү 2 млн. сом.
__________________________________________________
Проект по выращиванию коров и переработки молока в селе Темир. Источник финансирования Фонд развития Иссык-Кульской области. Сумма финансирования 2 млн.сомов.


Печать