Previous Next

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУН ӨНҮКТҮРҮҮ ФОНДУСУ 2021-ЖЫЛЫ БИЛИМ БЕРҮҮ ТАРМАГЫНА КОШКОН САЛЫМЫ.

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУН ӨНҮКТҮРҮҮ ФОНДУСУ 2021-ЖЫЛЫ БИЛИМ БЕРҮҮ ТАРМАГЫНА КОШКОН САЛЫМЫ.
2021-жылга карата Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондусу билим берүү тармагына 124 млн. сом каражат бөлдү. Аталган акча каражатына төмөндөгү жумуштар аткарылды. Жети-Өгүз району боюнча Боз-Бешик айылында, сметалык баасы 13 млн. 608 миң сомду түзгөн бала бакчанын курулуш иштери аяктоо алдында турууда. Светлая Поляна айылында сметалык баасы 55 млн. 351 миң сомдук 140 орундуу балдар бакчасынын имараты бүткөрүлүп колдонууга берилди. Ак-Дөбө айылындагы мектептин (сметалык баасы 32 млн. 572,0 миң сом) курулушу аяктап колдонууга берилди. Мындан тышкары, Кабак (сметалык баасы 49 млн. 397,0 миң сом) айылында мектеп спортзалы менен курулууда. Бул курулуш объектининин мектебин 2022-жылдын аягына чейин колдонууга берүү пландалууда. Мындан тышкары Жети-Өгүз районунун Ан-Өстөн (сметалык баасы 104 млн. 646,6 миң сом), Кытай (сметалык баасы 47 млн. 236,8 миң сом) айылдарына мектептин жана Желе-Дөбө (сметалык баасы 42 млн. 231,9 миң сом), Жалгыз-Өрүк (сметалык баасы 49 млн. 861,9 миң сом) айылдарына балдар бакчасынын курулушун баштоого даярдыктар көрүлүүдө.
Тоң районунун Ак-Өлөң (сметалык баасы 43 млн. 066,5 миң сом) айылында бала бакчанын курулушу жана Коңур-Өлөң (сметалык баасы 27 101,0 миң сом) айылында бала бакчанын реконструкциялоо иштери башталды.
Ак-Суу районунунда Жаңы-Арык (сметалык баасы 48 729,4 миң сом) айылындагы мектептин курулушу 90 пайыз аяктап 2022-жылдын жай мезгилдерине колдонууга берилиши пландалууда. Ысык-Көл районунун Темир жана Григорьевка (сметалык баалары аныкталууда) айылдарында жаңы бала бакчалардын курулушун баштоо пландалууда. Мындан тышкары көптөгөн мектептердин материалдык техникалык базалары чындалып, оңдоо иштери дагы жүргүзүлдү.
_______________________________________________________________________
ВКЛАД ФОНДА РАЗВИТИЯ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРУ ОБРАЗОВАНИЯ В 2021 ГОДУ.
В 2021 году Фонд развития Иссык-Кульской области выделил на образование 124 миллиона сомов. На эти средства были выполнены следующие работы. В селе Боз-Бешик Джеты-Огузского района завершается строительство детского сада сметная стоимостью 13 миллионов сомов. 608 тысяч сомов. В селе Светлая Поляна завершены и сданы в эксплуатацию детский сад на 140 мест сметная стоимость составляет 55 миллионов 351 тысяча сомов. Строительство школы в селе Ак-Добо (сметная стоимость 32 млн 572,0 тыс. сомов) завершено и сдано в эксплуатацию. Кроме того, в селе Кабак строится школа со спортивным залом (ориентировочная стоимость 49 млн 397,0 тыс. сомов), строительство которого планируется завершить к концу 2022 года. Кроме того, в селах Джеты-Огузского района Ан-Остон (сметная стоимость 104 млн 646,6 тыс. сомов), Кытай (сметная стоимость 47 млн 236,8 тыс. сомов) ведутся работы по началу строительства школ и детских садов в селах Джеле-Добо (сметная стоимость 42 млн 231,9 тыс. сомов) и Жалгыз-Орук (сметная стоимость 49 млн 861,9 тыс. сомов). Начато строительство детского сада в селе Ак-Олон (сметная стоимость 43 млн 066,5 тыс. сомов) и реконструкция детского сада в селе Конур-Олон (сметная стоимость 27 101,0 тыс. сомов).
Строительство школы в селе Жаны-Арык (сметная стоимость 48 729,4 тысячи сомов) Ак-Суйского района завершено на 90 процентов и будет сдано в эксплуатацию летом 2022 года. Планируется начать строительство новых детских садов в селах Темир и Григорьевка Иссык-Кульского района (сметная стоимость уточняются). Кроме того, укреплена и отремонтирована материально-техническая база многих школ по области


Печать