Previous Next

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУН ӨНҮКТҮРҮҮ ФОНДУСУ ЖОЛ ЖАНА СУУ МЕНЕН КАМСЫЗДООГО КОШКОН САЛЫМЫ.

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУН ӨНҮКТҮРҮҮ ФОНДУСУ ЖОЛ ЖАНА СУУ МЕНЕН КАМСЫЗДООГО КОШКОН САЛЫМЫ.
2021-жылга карата Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондусу облус боюнча жол жана суу менен камсыздоого 219 млн. 883,5 миң сом каражат бөлдү.
Каракол шаарынын Торгоев көчөсүн оңдоого 49,0 млн.сомго курулуш материалдарын алууга тендер өткөрүлүп, жолду оңдоо иштери жүргүзүлүүдө. Ошондой эле, Пржевальск жана Токтогул көчөлөрүнүн жолдорун оңдоого 56,0 млн. сом өздүк салым катары бөлүнүп берилди. Балыкчы шаарындагы 4 чакырымга жакын эн ири көчөлөрүнүн бир Т.Океев көчөсүнүн ондоо иштерине 105,0 млн. сом бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө ондоо иштери аяктоо алдында турат.
Суу маселеси боюнча, Тоң районунун Чокмор-Ата участогуна БСР (күнүмдүк суу бөлүштүрүүчү көлмөсүн) куруу боюнча долбоордук иш кагаздарын даярдалууда. Ак-Терек айыл аймагынын Ала-Көз-Каба каналынын 1800 метри 3 млн. 900,0 миң сомго оңдолду. Дагы 2000 метринин оңдоо иштери башталды. Тоң суу башкармалыгынын суу текшерүүчү шаймандары алынып берилди. Жети-Өгүз районунун Ак-Дөбө айылында насостук станция оңдолуп ишке берилди. Ак-Суу районунун Отуз Уул жана Чолпон айылдарындагы БСРлерди тазалоо иштери аяктап, колдонууга берилди. Ушундай эле иштер Ысык-Көл районунун Григорьевка жана Кожояр айылдарында жүргүзүлд. Мындан тышкары Ак-Суу районунун Тепке айылынын ички каналдарына лотоктор орнотулду жана Ак-Чий айылынын каналдарын оңдоо боюнча иштер жүрүүдө. Мындан тышкары, Түп айылынын ирригация системасын оңдоого курулуш материалдары жана күйүүчү- майлоочу каражаттары 1 млн.800,0 миң сомго алынып берилди.
Жети-Өгүз районунун Жеңиш айылына 7 млн. сомго жана Жаргылчак айылына 540 миң сомго таза суу системалары оңдолуп ишке берилди. Ак-Суу районунун Үч-Кайнар айылында таза суу системасы толугу менен 9 млн. сомго оңдолуп,колдонууга берилди. Тоң району боюнча Тоң жана Кажы-Сай айылдарынын таза суу системасын оңдоо боюнча иштер 4 млн.600,0 миң сомго жүрүүдө. Мындан тышкары Тон районунун Каракоо, Сары-Талаа, Тон айылдарында, Ак-Суу районунун Жылдыз, Тегизчил айылдарында, жалпы 5 айылда таза суу системасын жакшыртуу максатында суу сордуруучу насостор алмаштырылды.

ВКЛАД ФОНДА РАЗВИТИЯ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ИНФРАСТРУКТУРУ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
В 2021 году Фонд развития Иссык-Кульской области выделил 219 миллионов 883,5 тысячи сомов на дороги и водоснабжение региона. Для реконструкции улицы Торгоева в городе Каракол было выделено 49 миллиона сомов. Кроме того, 56 миллиона сомов будет направлено на ремонт улиц Пржевальск и Токтогула. На реконструкцию одной из крупнейших улиц Балыкчи - улицы Т. Океева выделено 105 миллиона сомов. Это порядка 4 км. дороги. На сегодня работы по реконструкции близятся к завершению. По водным вопросам готовится проектная документация на строительство БСР на участке Чокмор-Ата Тонского района. На ремонт 1800 метров канала Ала-Коз-Каба в Ак-Терекском сельском округе выделено 3 миллиона 900 тыс. сомов. Планируется отремонтировать еще 2 тысячи метров. Было закуплено оборудование для испытания воды Тонского водного управления. Отремонтирована и введена в эксплуатацию насосная станция в селе Ак-Добо Джеты-Огузского района. Завершена и введена в эксплуатацию очистка БСР в селах Отуз-Уул и Чолпон Ак-Сууйского района. Аналогичная работа проводилась в селах Григорьевка и Кожояр Иссык-Кульского района. Кроме того, установлены лотки на внутренних каналах села Тепке Ак-Сууйского района. Ведутся работы по ремонту каналов села Ак-Чий. Кроме того, закуплены строительные материалы и топливо для ремонта ирригационной системы села Тюп на сумму 1 миллион 800 тысячи сомов. В селе Жениш Джети-Огузского района отремонтированы и сданы в эксплуатацию системы водоснабжения на сумму на 7 миллионов сомов. В селе Жаргылчак отремонтированы и сданы в эксплуатацию системы водоснабжения на сумму 540 тысяч сомов. Водопроводная сеть в селе Уч-Кайнар Ак-Сууйского был отремонтирован на 9 млн. сомов Работы по ремонту водопровода сел Тон и Каджи-Сай Тонского района выполнены на 4 миллиона 600 тысяч сомов. Кроме того, были заменены водяные насосы в селах Каракоо, Сары-Талаа, Тон Тонского района, в селах Жылдыз и Тегизчил Ак-Сууйского района с целью улучшения системы водоснабжения.


Печать