Previous Next

АК-СУУ РАЙОНУНА АТАЙЫН ТЕХНИКАЛАР ТАПШЫРЫЛДЫ.

АК-СУУ РАЙОНУНА АТАЙЫН ТЕХНИКАЛАР ТАПШЫРЫЛДЫ.

Ак-Суу районуна жалпы суммасы 42 млн. сомдук 14 атайын техникасы тапшырылды. Анын 25 737 050 сомун Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фонду бөлдү. Фондтун каражатына, айдоо жерлерин тамчылатып суугаруучу агрегат 2 даана, жалпы суммасы 10 млн. 471 990 сом. Фронталдык погрузчик 1 даана, суммасы 4 536 0000 сом. Дан эгиндерин себүүчү сеялка 1 даана, суммасы 1 300 000 сом. Эксковатор погрузчик 1 даана, өздүк салым 2 914 560 сом. Хово самосвал 1 даана, өздүк салым 3  714 500 сом. Таштанды чыгаруучу техника 1 даана, өздүк салым 2 800 000 сом. Алынып келинген техникалар райондогу айыл аймактарга жана тиешелүү мекемелерге бөлүнүп берилди.

АК-СУЙСКОМУ РАЙОНУ ПЕРЕДАЛИ СПЕЦТЕХНИКУ.

Ак-Суйскому району были переданы 14 единиц спецтехники на общую сумму 42 млн. сомов. Из них 25 737 050 тысяч сомов были выделены Фондом развития Иссык-Кульской области. На средства от Фонда развития были куплены 2 дождевальных аппарата на общую сумму 10 млн. 471 тысяч сомов. Сеялка 1 единица, на сумму 1 млн 300 тысяч сомов. Фронтальный погрузчик на сумму 4 млн. 536 тысяч сомов. Также,были софинансированы приобретения эксковатора-погрузчика на 2 млн.914 тысяч сомов, Хово самосвала на 3 млн. 714 тысяч сомов и мусоровоза для Чельпекского сельского округа на сумму 2 млн.800 тысяч сомов.  Вся техника была распределена по сельским округам и соответствующим учреждениям Ак-Суйского района.


Печать