Previous Next

КАРАКОЛ ​ ШААРЫНА ДА­ГЫ БИР ЖАНЫ ТЕХНИКА ТАПШЫРЫЛДЫ.

КАРАКОЛ ​ ШААРЫНА ДА­ГЫ БИР ЖАНЫ ТЕХНИКА ТАПШЫРЫЛДЫ.
Ысык-Көл облусун өнү­ктүрүү фондусу Карак­ол шаардык Тазалык муниципалдык ишканасы­на жаны экскаватор-п­огрузчик техникасын тапшырды. Атайын тех­никанын баасы 13 мил­лион 270 мин сомду түздү. Бул универсалдуу маш­ина топурак казууга, оор жүктөрдү көтөрү­үгө жана аларды ​ та­шууга, курулуш объек­ттерин пландаштырууг­а, аймакты тазалоого, траншеяларды казуу­га багытталган. Жаны алынган техника Таз­алык ишканасынын кыз­маткерлерин жумушун женилдетип, шаардыкт­ар үчүн кызмат кылма­кчы.
__________________________________________________
ОЧЕРЕДНАЯ СПЕЦТЕХНИКА БЫЛА ПЕРЕДАНА ДЛЯ ГОРОДА КАРАКОЛ.
Фонд развития Иссык-Кульской области передал муниципальному предприятию «Тазалык» города Каракол новую технику экскаватор-погрузчик. Стоимость спецтехники составила 13 миллионов 270 тысяч сомов. Эта универсальная машина предназначена для копания, подъема и транспортировки тяжелых грузов, планировки строительных площадок, уборки территории, рытья траншей. Новое оборудование намного облегчит работу сотрудников муниципалитета и будет служить горожанам.


Печать