Previous Next

КЕН-СУУГА ЖАНЫ СПОРТ ЗАЛ КУРУЛУП ЖАТАТ.

КЕН-СУУГА ЖАНЫ СПОРТ ЗАЛ КУРУЛУП ЖАТАТ.

Түп районунун Кен-Суу айылында жаны спортзалдын курулушу жүрүп жатат. Курулуш ​ Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондусунан каржыланууда. Жалпы сметалык баасы 18млн. 600мин сомду түздү. Бүгүнкү күнү жумуштардын тен жарымы бүткөрүлүп калды. Жаны спорт залдын курулушу менен мектеп окуучуларына жана айыл элине спорттук иш-чараларды өткөрүүгө мыкты шарттар түзүлмөкчү. Себеби, буга чейин айылда спорттук имарат болгон эмес. Жаны спортзалдын жалпы аянты 657 чарчы метр. Анда ​ жуунучу,кийинип-чечинүүнү жайлары, машыктыруучунун бөлмөсү, бий жана столдук тенниске арналган бөлмөлөр болот.
​__________________________________________________
В СЕЛЕ КЕН-СУУ СТРОИ­ТСЯ НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ.

В селе Кен-Суу Тюпск­ого района идет стро­ительство нового спо­ртзала. Строительство финансируется Фонд­ом развития Иссык-Ку­льской области. Общая сметная стоимость 18 млн. 600 тысяч со­мов. На сегодняшний день почти половина работ завершена. Со строительством нового спортивного зала для школьников и сель­ского населения будут созданы лучшие усл­овия для проведения спортивных мероприят­ий. Потому что до эт­ого в селе не было спортивного здания. Новый спорт зал имеет общую площадь 657 квадратных метров. В нем будут душевые ко­мнаты, раздевалки, тренерский кабинет, залы для танцев и нас­тольного тенниса.


Печать