Previous Next

БАЛЫК ЧАРБАСЫН ӨНҮКТҮРҮҮГӨ БАГЫТТАЛГАН ДОЛБООРГО КОЛДОО КӨРСӨТҮЛДҮ.

БАЛЫК ЧАРБАСЫН ӨНҮКТҮРҮҮГӨ БАГЫТТАЛГАН ДОЛБООРГО КОЛДОО КӨРСӨТҮЛДҮ.
Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондусу 2021-жылы Түп айылынын тургуну, ишкер Мадина Исагулованын “Көлдүн төрү” балык чарбасын өнүктүрүүгө 1 млн.500 мин сом пайызсыз насыя берген. Ишкердин балык чарбасын кенейтүү жана өнүктүрүүгө багытталган долбоору Фонддун Байкоочу Кенеши тарабынан жактырылып, каражат болүп берүү чечими кабыл алынган. Бүгүнкү күндө ишкер керектүү бардык жабдыктарын сатып алып, балыктын санын көбөйтүүдө.
______________________________________________________________________
ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА ПО РАЗВИТИЮ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА.
В 2021 году Фонд развития Иссык-Кульской области предоставил беспроцентный кредит в размере 1 млн 500 тысяч сомов Мадине Исагуловой, жительнице села Тюп, для развития рыбного хозяйства «Колдун тору». Проект предпринимателя, направленный на расширение и развитие рыбного хозяйства, был одобрен Наблюдательным советом Фонда и принято решение о финансировании. Сегодня предприниматель закупил все необходимое оборудование и увеличивает количество рыбы.


Печать