Previous Next

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУН ӨНҮКТҮРҮҮ ФОНДУ КАРАКОЛДУК ИШКЕРЛЕРГЕ КОЛДОО КӨРСӨТҮҮДӨ.

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУН ӨНҮКТҮРҮҮ ФОНДУ КАРАКОЛДУК ИШКЕРЛЕРГЕ КОЛДОО КӨРСӨТҮҮДӨ.
Каракол шаарынын дагы бир ишкери Нурдан Кожегулов 2021-жылы Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондусунан ишкерлигин өнүктүрүүгө 1 млн. сом пайызсыз насыя алган. Бул каражатка ал СИП панель чыгаруучу цехин кенейтип, керектүү шаймандарды сатып алган. Ишкердин айтымында, фонд тарабынан берилип жаткан пайызсыз насыялар ишкерлер үчүн чон женилдиктерди алып келип, кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртууга шарттарды түзүп жатат. Ошондой эле, тийиштүү техникалардын алынышы менен жумуш кыйла бат жүрүп, буйрутмалар көбөйгөнүн баса белгиледи. Ишкананын 4 туруктуу кызматкери бар жана жаз-жай мезгилдери кошумча жумушчулар дагы алынат.
____________________________________________________________
ФОНД РАЗВИТИЯ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КАРАКОЛА.
В 2021 году еще один предприниматель из Каракола Нурдан Кожегулов получил беспроцентный кредит в размере 1 млн. сомов от Фонда развития Иссык-Кульской области. На эти деньги он расширил цех по производству СИП-панелей и приобрел необходимое оборудование. По словам предпринимателя, беспроцентные кредиты, предоставляемые фондом, приносят большую льготу предпринимателям, что напрямую влияет на повышение качества услуг. Он также отметил, что с приобретением соответствующего оборудования работа продвигается быстрее и увеличилось количество заказов. Компания имеет 4 постоянных сотрудников и нанимает дополнительных работников в течение весеннего и летнего сезонов.


Печать