Previous Next

АЙЫЛ-ЧАРБА БАГЫТЫНДАГЫ ДОЛБООРГО КОЛДОО КӨРСӨТҮЛДҮ.

АЙЫЛ-ЧАРБА БАГЫТЫНДАГЫ ДОЛБООРГО КОЛДОО КӨРСӨТҮЛДҮ.
Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондусу Ак-Суу районунун Бөрү-Баш айылынын тургуну Болотбек Ахметовдун уяң жүндүү ак койлорду көбөйтүү боюнча долбоорун колдоого алып 2021-жылы 1 млн.500 мин сом пайызсыз насыя берген. Бул каражатка ишкер 140 баш меринос пародасындагы койлорду сатып алган. Ахметовдун айтымында меринос породасынын жүнү сапаттуу болгондуктан койдун бул түрүн көбөйтсө, малчылар жакшы киреше табышат. Ошондой эле бул пародадагы койлордун этин да иштетип киреше тапса болот. Бирок ошол эле учурда ак койлорду багууда айрым өзгөчөлүктөр жана кыйынчылыктар бар экенин баса белгилери. Мисалга ак жүндүү койлор кара жүндүү койлорго салыштырмалуу суукка чыдамдуу эмес. Үшүтпөгөнгө аракет кылып, салмагын бир калыпта кармоо зарыл. Себеби, бул нерселер түздөн түз койдун жүнүнүн сапатына таасир берет. Ишкер быйыл жаз мезгили менен биринчи төл алганга даярданып жатканын билдирди. Ошондой эле, мал менен алек болгон ишкерлер асыл тукум малдардын санын көбөйтүп, сандан сапатка өтсөк деген жакшы ой-тилектери менен бөлүштү.

ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОЕКТА.
В 2021 году Фонд развития Иссык-Кульской области предоставил беспроцентный кредит в размере 1 млн 500 тысяч сомов жителю села Бору-Баш Ак-Суйского района Болотбека Ахметова для поддержки проекта по увеличению поголовья тонкорудных овец. На эти деньги предприниматель купил 140 голов овец породы меринос. По словам Ахметова, если овцеводы будут заниматься разведением этого вида овец то смогут получать хороший доход. Это связано высоким качеством мериносовой шерсти и большим спросом на рынке. Также можно зарабатывать на переработке мяса этой породы. Но в то же время он отметил на некоторые особенности и трудности в разведении белых овец. Например, белые овцы менее устойчивы к холоду, чем черноволосые. Нужно стараться избегать сырости и держать вес . Так как это напрямую влияют на качество овечьей шерсти. Также он заявил, что животноводческие предприниматели должны переходит увеличению поголовья породистых видов животных, то есть от количества к качеству.

 


Печать