Previous Next

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУН ӨНҮКТҮРҮҮ ФОНДУСУ 2021-ЖЫЛЫ МАДАНИЯТ ТАРМАГЫНА КОШКОН САЛЫМЫ.

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУН ӨНҮКТҮРҮҮ ФОНДУСУ 2021-ЖЫЛЫ МАДАНИЯТ ТАРМАГЫНА КОШКОН САЛЫМЫ.
2021-жылы Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондусу маданият тармагына 39 млн. сом каражат бөлдү. Бул каражатка жыл ичинде төмөндөгү жумуштар аткарылды.
Тоң районундагы Төрт-Күл айылындагы (сметалык баасы 14 млн. 933 миң сом) маданият үйүнүн курулушу аяктап, жаз мезгилинде колдонууга берилди. Ушундай эле маданият үйүнүн курулушу Темир-Канат айылында (сметалык баасы 17 923,7 миң сом) башталды. Балыкчы шаарынын (сметалык баасы 4 млн. 500 миң сом) маданият үйү капиталдык оңдоодон өткөрүлдү. Ысык-Көл районунунун Чолпон-Ата шаарында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана саясий ишмери Ж. Абдрахмановдун атындагы жаны эс алуу паркы салынды (сметалык баасы 5 млн. 686 миң сом). Ошондой эле, Каракол шаарында Ж. Абдрахмановдун жана К.Тыныстановдун эстеликтерин жана айланасын ондоо иштери жүргүзүлдү (жалпы сметалык баасы 1 млн. 900 миң сом). Пристань- Пржевальск айылындагы музейдин аймагына (сметалык баасы 3 млн. 090 миң сом) жаңы эс алуучу жай уюштурулду. Түп районунун Тасма айылындагы (сметалык баасы 16 млн. 814 миң сом) маданият үйүнүн курулушу аяктоо алдында турат. Каракол шаарындагы К. Жантөшев атындагы драма театрынын жана башка райондук маданият үйлөрүнүн материалдык техникалык базалары чындалды. Мындан тышкары облус боюнча 3 млн. 900 мин сомго маданий иш чаралар өткөрүлдү.
_____________________________________________________________________
ВКЛАД ФОНДА РАЗВИТИЯ ИСCЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРУ КУЛЬТУРЫ В 2021 ГОДУ.
В 2021 году Фонд развития Иссык-Кульской области инвестировал в сферу культуры 39 миллионов сом. На эти средства в течение года были выполнены следующие работы. Завершено строительство дома культуры в селе Торт-Куль Тонского района (сметная стоимость 14 миллионов 933 тысячи сомов) и сдано в эксплуатацию. Начато строительство аналогичного дома культуры в селе Темир-Канат (сметная стоимость 17 млн. 923 тыс. сомов). Капитально отремонтирован дом культуры в Балыкчи (сметная стоимость 4 миллиона 500 тысяч сомов). В Чолпон-Ате построен новый парк отдыха имени государственного и политического деятеля Кыргызской Республики Жусупа Абдрахманова (сметная стоимость 5 млн 686 тыс. сомов). Также. в городе Каракол отремонтированы памятники Ж. Абдрахманову и К. Тыныстанову (общая сметная стоимость 1 миллион 900 тысяч сомов). На территории музея в поселке Пристань-Пржевальск создана новая база отдыха (сметная стоимость 3 миллиона 090 тысяч сомов). Завершается строительство дома культуры в селе Тасма Тюпского района (сметная стоимость 16 миллионов 814 тысяч сомов). Укреплена материально-техническая база драматического театра имени К. Жантошева в городе Каракол и других районных домов культуры. Кроме того, проведены культурно-массовые мероприятия на сумму 3 млн. 900 тысяч сомов по области.


Печать