Previous Next

БАЙКООЧУ КЕНЕШТИН ОТУРУМУ ӨТТҮ.

БАЙКООЧУ КЕНЕШТИН ОТУРУМУ ӨТТҮ.
Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондусунун байкоочу кенешинин кезектеги отуруму өттү. Отурумга Кыргыз Республикасынын Президентинин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Улан Далиев, Ысык-Көл өнүктүрүү фондусунун директору Самат Медеров, Байкоочу кенештин мүчөлөрү жана район, шаарлардын өкүлдөрү катышты. Жыйында жылдык планга район, шаарлардан келип түшкөн сунуштар боюнча толуктоолор киргизилди. Ошондой эле, бюджет алып келүүчү долбоорлор каралды. Алардын ичинде Каракол шаарына 500 орундуу тигүү цехин, Ысык-Көл районуна 2 тигүү цехин жана Ак-Булак айылына 1 тигүү цехин ачуу боюнча долбоорлор жактырылып, колдоого алынды. Андан сырткары, райондук жана шаардык ишкерлерден келип түшкөн кайра иштетүүчү жана айыл чарба багытындагы долбоорлор дагы жактырылды. Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондусу жаны жумуш орундарын түзүү жана ишкерлерди колдоо максатында пайызсыз насыяларды берүүнү улантмакчы.
_______________________________________________________________________
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.
Состоялось очередное заседание наблюдательного совета Фонда развития Иссык-Кульской области. На заседании приняли участие первый заместитель полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Улан Далиев, директор Фонда развития Иссык-Кульской области Самат Медеров, члены Наблюдательного совета, представители районов и городов. На собрании были внесены изменения в годовой план на основании поступивших предложений от районов и городов. Также рассматривались бюджетобразующие проекты. Среди них одобрены и поддержаны проекты по открытию швейного цеха на 500 мест в городе Каракол, двух швейных цехов в Иссык-Кульском районе и одного швейного цеха в селе Ак-Булак. Кроме того,были одобрены перерабатывающие и агропроекты, поступившие от районных и городских предпринимателей. Фонд развития Иссык-Куля продолжит предоставлять беспроцентные кредиты для создания новых рабочих мест и поддержки предпринимателей.


Печать