Previous Next

БАЛЫКЧЫДА ЖАНЫ ДЕН-СООЛУК ЧЫНДООЧУ ЖАЙ АЧЫЛДЫ.

БАЛЫКЧЫДА ЖАНЫ ДЕН-СООЛУК ЧЫНДООЧУ ЖАЙ АЧЫЛДЫ.
Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондусу дагы бир ишкерге финансылык жардам көрсөттү. Тактап айтканда, 2020-жылы ишкер Орунбек Керимов Балыкчы шаарына спорттук жана ден-соолук чындоочу жайын ачуу максатында долбоор жазып Фондго кайрылган. Байкоочу кенештин чечими менен ишкер 6 млн. сом пайызсыз насыя алган. Бул каражатты спорттук комплекстин курулушуна жана керектүү шаймандарды сатып алууга жумшаган. Бүгүнкү күндө комплекстин курулушу толугу менен аяктап, колдонууга берилди.

В БАЛЫКЧЫ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС.
Фонд развития Иссык-Кульской области оказал финансовую помощь предпринимателю из Балыкчы. В 2020 году предприниматель Орунбек Керимов обратился в Фонд с проектом по открытию спортивно-оздоровительного центра в городе Балыкчи. По решению наблюдательного совета предприниматель получил 6 млн. сом беспроцентной ссуды. Полученные деньги он направил на строительство спорткомплекса и закупил необходимое оборудование. На сегодняшний день строительство комплекса завершено и сдано в эксплуатацию.


Печать