Previous Next

БАЙКООЧУ КЕНЕШТИН КЕЗЕКТЕГИ ОТУРУМУ ӨТТҮ.

БАЙКООЧУ КЕНЕШТИН КЕЗЕКТЕГИ ОТУРУМУ ӨТТҮ.
Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондусунун Байкоочу кенешинин кезектеги отуруму болду. Отурумга Кыргыз Республикасынын Президентинин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Улан Далиев, Ысык-Көл өнүктүрүү фондусунун директору Самат Медеров, Байкоочу кенештин мүчөлөрү жана район, шаарлардын өкүлдөрү катышты. Жыйында жылдык планга район, шаарлардан келип түшкөн сунуштар боюнча толуктоолор киргизилди. Ошондой эле, облус боюнча тигүү фабрикаларын ачуу жана жаны жумуш орундарын түзүү багытындагы долбоорлор каралды. Буга чейин Жети-Өгүз районунда 100 жана 300 орундуу эки, Түп районунда 300 орундуу бир ири кийим тигүү фабрикалары ачылган. Ал эми жакынкы күндөрү Ак-Суу районунун Жаны-Арык айылына 100 орундуу, Тон районунун Кажы-Сай айылына 100 орундуу, Ак-Өлөң айылына 55 орундуу, Бөкөнбаев айылына 200 орундуу тигүү цехтери ачылмакчы. Ушундай эле ири тигүү фабрикаларын Ысык-Көл районунда, Балыкчы, Каракол шаарларында ачуу пландалууда.

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.
Состоялось очередное заседание наблюдательного совета Фонда развития Иссык-Кульской области. На заседании приняли участие первый заместитель полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Улан Далиев, директор Фонда развития Иссык-Кульской области Самат Медеров, члены Наблюдательного совета, представители районов и городов. На собрании были внесены изменения в годовой план на основании поступивших предложений от районов и городов. Также были рассмотрены проекты по открытию швейных фабрик и созданию новых рабочих мест в области. Ранее были открыты две крупные швейные фабрики на 100 и 300 мест в Джети-Огузском районе и одна крупная швейная фабрика на 300 мест в Тюпском районе. В ближайшие дни ожидается открытие швейных цехов в селе Жаны-Арык Ак-Сууйского района на 100 мест, в селе Каджи-Сай Тонского района на 100 мест, в селе Ак-Олон на 55 мест и в селе Боконбаево на 200 мест. Планируется открытие аналогичных крупных швейных фабрик в Иссык-Кульском районе и городах Балыкчи и Каракол.


Печать