Previous Next

ЖЕТИ-ӨГҮЗ РАЙОНУНДА ДАГЫ БИР 100 ОРУНДУУ ТИГҮҮ ЦЕХИ АЧЫЛДЫ.

ЖЕТИ-ӨГҮЗ РАЙОНУНДА ДАГЫ БИР 100 ОРУНДУУ ТИГҮҮ ЦЕХИ АЧЫЛДЫ.
Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондусунун каржылоосу менен Жети-Өгүз районунун Жон-Булак айылына 100 орундуу “Бархат” кийим тигүү цехи ачылды. Ачылыш аземине Кыргыз Республикасынын Президентинин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мирбек Кожоев, Ысык-Көл өнүктүрүү фондунун жетекчиси Самат Медеров, Жети-Өгүз райондук мамлекеттик администрация башчысы-аким жана айыл тургундары катышышты. Облустагы тигүү фабрикаларын ачуу ишин Кыргыз Республикасынын Президентинин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мирбек Кожоевдин демилгеси жана Ысык-Көл өнүктүрүү фондусунун каржылоосу менен ишке ашууда. Кийим тигүү фабрикаларынын ачылышынын бирден бир максаты элет элин иш менен камсыздоо жана жеңил өнөр-жайды өнүктүрүү болуп саналат. Тигилген кийимдер Кыргызстандын булуң-бурчуна жана чет өлкөлөргө экспорттоло тургандыгын тигүү фабрикасынын жетекчиси айтып өттү.
"Бархат" тигүү фабрикасына Ысык-Көл өнүктүрүү фонду тарабынан 8 миллион сом бөлүнгөн.
_______________________________________________________________________
В ДЖЕТЫ-ОГУЗСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛАСЬ ЕЩЕ ОДНА ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА НА 100 МЕСТ.
При финансовой поддержки Фонда развития Иссык-Кульской области в селе Жон-Булак Джеты-Огузского района открылся швейный цех «Бархат» на 100 мест. В церемонии открытия приняли участие Полномочный Представитель Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Мирбек Кожоев, руководитель Фонда развития Иссык-Куля Самат Медеров, глава Джети-Огузской районной государственной администрации и жители села. Открытие швейных фабрик в области инициировано Полномочным Представителем Президента Кыргызской Республики на Иссык-Куле Мирбеком Кожоевым и финансируется Фондом развития Иссык-Кульской области. Главная цель открытия швейных фабрик - обеспечение занятости сельского населения и развитие легкой промышленности. “Одежда будет экспортироваться вовсе уголки Кыргызстана и за рубеж”-отметил глава швейной фабрики. Фонд развития Иссык-Кульской области выделил швейной фабрике 8 миллионов сомов.

 


Печать