Previous Next

КАРАКОЛ ШААРДЫК МЭРИЯСЫНА ЖАНЫ ТЕХНИКА.

КАРАКОЛ ШААРДЫК МЭРИЯСЫНА ЖАНЫ ТЕХНИКА.
Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондусу тарабынан Каракол шаардык мэриясына жаны суу ташуучу (водовоз) атайын техника сатылып алынды. Техниканын тендерлик баасы 4 462 480 сомду түздү. Бул суу ташуучу машина Каракол шаарынын “Жашылдандыруу чарбасына” берилмекчи. Буга чейин ишканада мындай техниканын жоктугунан бак-дарактарды, гүлдөрдү, газондорду суугарууда көйгөйлөр жаралып келген. Жаны техниканын алынышы менен бул маселе чечилип, кызматкерлер үчүн бир топ женилдиктер болмокчу.

НОВАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ МЭРИИ ГОРОДА КАРАКОЛ.
Фонд развития Иссык-Кульской области закупил для мэрии Каракола новый спецтехнику водовоз. Тендерная цена оборудования составила 4 462 480 сомов. Этот водовоз будет передан МП «Зеленхоз» города Каракол. Из-за отсутствия такой техники на предприятии были проблемы с поливом деревьев, цветов, газонов. С приобретением нового оборудования эта проблема будет решена, а работникам станет намного легче.

 


Печать