Previous Next

КЫРГЫЗСТАНГА АЛГАЧКЫ ЖОЛУ ЖҮНДӨН ЖЕР СЕМИРТКИЧ ЧЫГАРУУЧУ ИШКАНА САЛЫНАТ.

КЫРГЫЗСТАНГА АЛГАЧКЫ ЖОЛУ ЖҮНДӨН ЖЕР СЕМИРТКИЧ ЧЫГАРУУЧУ ИШКАНА САЛЫНАТ.
Ак-Суу районуна алгачкы жолу жүндөн жер семирткич жасоочу жана жүндү кайра иштетүүчү ишкана курулууда. Жаш ишкер айым Европа өлкөлөрүнүн жүндү иштетүүдөгү тажрыйбасын көрүп, Кыргызстанга ишкана ачууну көздөгөн. Ал 2022-жылы долбоор жазып, Ысык-Көл облусун өнүктүрүу фондусуна кайрылган. Фондтун Байкоочу кенеши тарабынан долбоор жактырылып, 14 млн сом пайызсыз насыя бөлүү чечимин кабыл алган. Учурда 5 млн сом каражат Фонд тарабынан бөлүнүп берилди. Ишкердин айтымында койдун жүнүн иштетүү тармагын кайрадан жандандыруу зарыл. Себеби бул тармак экономикалык жана экологиялык жактан алып караганда өлкө үчүн өтө чон пайда алып келе алат. Алсак бүгүнкү күндө малчылар койдун жүнүн сата алышпай жөн гана ыргытып жеберүүгө мажбур болушат. Ал эми кайра иштетүүчү ишканалар ачылса жүндү өткөрүп киреше табуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Ошондой эле, 20 ашык жаны жумуш орундары түзүлмөкчү. Болочоктогу ишканадан өндүрүлгөн жер семирткичтер Европа өлкөлөрүнө, анын ичинде Германияга экспортолмокчу.
______________________________________________________________________
ПЕРВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ УДОБРЕНИЙ ИЗ ШЕРСТИ БУДЕТ ПОСТРОЕНО В КЫРГЫЗСТАНЕ.
Впервые в Ак-Суйском районе строится предприятие по переработке и производству удобрений из шерсти. Молодая предпринимательница увидев опыт европейских стран по переработке шерсти и намеривалась открыть завод в Кыргызстане. В 2022 году она написала проект и подала заявку в Фонд развития Иссык-Кульской области. Наблюдательный совет фонда одобрил проект и принял решение о выделении беспроцентного кредита в размере 14 миллионов сомов. На данный момент фондом выделено 5 миллионов сомов. По словам предпринимательницы, необходимо возобновить производство по переработке овечьей шерсти. Это связано с тем, что эта отрасль может принести стране большую пользу с экономической и экологической точки зрения. Например, сегодня пастухи не могут продать шерсть овец и вынуждены ее просто выбрасывать. А если открыть перерабатывающие предприятия, можно будет получать доход за счет сдачи шерсти. Также, будет создано более 20 новых рабочих мест. Удобрения, производимые будущим заводом, будут экспортироваться в страны Европы, в частности в Германию.


Печать