ПРИ БЕСПРОЦЕНТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ В ДЖЕТИ-ОГУЗЕ ОТКРЫЛИ ДЕТСКИЙ САД

Жительница села Кызыл-Суу Джеты-Огузского района в 2019 году обратилась в Фонд развития Иссык-Куля с проектом по открытию «Дошкольного образовательного учреждения». Проект был одобрен Наблюдательным советом фонда и выдан беспроцентный кредит в размере 3 млн. сомов. На сегодняшний день В детском саду воспитывается 60 детей и работают 18 сотрудников. Детский сад рассчитан на 100 мест, созданы все необходимые условия и полное соблюдение правил техники безопасности. «Открытие нового детского сада облегчило потребность в детском саду в селе и обеспечило качественное образование для детей», - сказала Жылдыз Асакеева, заведующая детским садом.

ЖЕТИ-ӨГҮЗДӨ ПАЙЫЗСЫЗ ФИНАНСЫЛЫК ЖАРДАМ АРКЫЛУУ БАЛА БАКЧА АЧЫЛДЫ.
Жети-Өгүз районунун Кызыл-Суу айылынын тургуну 2019-жылы Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондуна “Мектепке чейинки билим берүү мекемесин” ачуу боюнча проект жазып кайрылган. Долбоор Фонддун Байкоочу кенеши тарабынан жактырылып 3 млн. сом өлчөмүндө пайызсыз насыя берилген. Бүгүнкү күндө 60 балага тарбия берип 18 кызматкерди иш менен казсыздады. Бала бакча 100 орундуу, бардык заманбап шарттар түзүлгөн жана коопсуздук эрежелерине толук кандуу жооп берет. “Жаны бала бакчанын ачылышы айылдагы бала бакчага болгон муктаждыкты женилдетти жана бөбөктөрдүн сапаттуу билим алышына шарт түздү” деп баса белгиледи бала бакчанын жетекчиси, жеке ишкер жылдыз Асакеева.

Печать