ЕЩЕ ОДИН БЮДЖЕТОБРАЗУЮЩИЙ ПРОЕКТ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ФОНДОМ РАЗВИТИЯ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.

Житель Тюпского района, предприниматель Самарбек Джамангараев пять лет занимается рыбоводным хозяйством, выращивая несколько видов рыб. В 2019 году он написал проект по «Выращиванию и переработки рыб» в Фонд развития Иссык-Куля и получил ссуду на 3,5 миллиона сомов . По словам предпринимателя, форелеводство обходится очень дорого и для его увеличения требуется дополнительные средства. На средства, полученные из фонда он увеличил поголовье рыбы и планирует завезти икру в инкубаторский цех, для самостоятельного выращивания рыбы. Он также отметил, что с помощью финансовых средств, полученных от Фонда развития Иссык-Куля, созданы хорошие условия для развития рыбоводного хозяйства.

 

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУН ӨНҮКТҮРҮҮ ФОНДУ КОЛДОГОН ДАГЫ БИР КИРЕШЕ АЛЫП КЕЛҮҮЧҮ ДОЛБООР.

Түп районунун тургуну, ишкер Самарбек Жамангараев беш жылдан бери балык чарбасын түптөп, балыктын бир нече түрүн багып келет. 2019-жылы Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондуна “Балык өстүрүүгө жана кайра иштетүүгө” долбоор жазып 3,5 млн. сом пайызсыз акча каражат алган. Ишкердин айтымында форель балыгын багуу өтө кымбат жана аны көбөйтүш үчүн кошумча каражат керектелет. Фонддон алган каражатка балыктын санын көбөйткөн жана инкубациялык цехине икра алып келип балыкты өзү өстүрүп чыгарүү да пландары бар. Ишкер Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондунан алган каражаттын жардамы менен чарбасын өнүктүрүүгө жакшы шарттар пайда болгонун баса белгиледи.


Печать